KansPlus Asten Someren Deurne is een zelfstandige vereniging en werkt samen met de landelijke vereniging KansPlus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Home -> Over Kansplus ASD -> KansPlus-ASD steunen (ANBI)

KansPlus-ASD steunen (ANBI)

Iedereen die KansPlus Asten-Someren-Deurne (ASD) een warm hart toedraagt kan deze steunen door het overmaken van een gift op bankrekeningnummer NL93 RABO 0103604081 van onze vereniging ‘KansPlus Asten-Someren-Deurne’ (ASD).

Gegevens Kansplus Asten Someren Deurne (ASD)

Rsin / Fiscaal nummer: 8639 24 426

Beloningsbeleid: Onze vereniging kent geen beloningen. We werken alleen met vrijwilligers die enkel beroep kunnen doen op onkostenvergoeding.

– Beleidsplan Kansplus ASD: Beleidsplan KansPlus ASD 2022

 
 

 

 

Vrienden van KansPlus Asten Someren Deurne

Indirect kunt u KansPlus Asten-Someren-Deurne steunen door lid te worden van de Stichting Vrienden van KansPlus Asten Someren Deurne. Voor meer informatie over de Vrienden kunt u terecht op de internetsite http://vriendenvankansplusasd.wordpress.com/.

Als u lid bent van de Stichting Vrienden van KansPlus Asten Someren Deurne wordt jaarlijks een acceptgirokaart toegestuurd voor het overmaken van een vrijwillige bijdrage. U kunt uiteraard ook automatisch een bedrag laten overmaken op de rekening van de Stichting Vrienden van KansPlus Asten Someren Deurne.

 


ANBI

Kansplus ASD evenals de “Vrienden van KansPlus Asten Someren Deurne” hebben een zogenaamde “ANBI-status”.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status wordt officieel toegekend door de Belastingdienst. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de instelling zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en moet deze voldoen aan integriteiteisen.

Schenken aan een ANBI heeft enkele voordelen. U bent er van verzekerd dat u schenkt aan een integere en betrouwbare instelling. Ook komt uw schenking gegarandeerd maximaal ten goede aan het goede doel. Een ANBI betaalt namelijk geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen ten behoeve van het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. In geval van periodieke giften dient dit overigens wel vastgelegd te worden in een overeenkomst.

Voor meer informatie over de ANBI-status kunt u terecht op de site van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi.

Wat is een ANBI? – Belastingdienst Nederland

http://www.belastingdienst.nl

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen en personeelsverenigingen zijn meestal geen ANBI. 

Met vragen over de ANBI-status van de Vrienden van KansPlus Asten Someren Deurne kunt u uiteraard ook terecht bij de secretaris of penningmeester van de Vrienden van KansPlus Asten Someren Deurne.