KansPlus Asten Someren Deurne is een zelfstandige vereniging en werkt samen met de landelijke vereniging KansPlus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Home -> Over Kansplus ASD -> Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Op de eerste plaats vindt belangenbehartiging natuurlijk plaats door de landelijke vereniging. Eén en ander uit zich ook in de samenwerking met de andere Ouderverenigingen in Platform VG. Dit zijn de professionals die op moeten komen en moeten lobbyen voor de doelgroep.

Belangenbehartiging gebeurt verder op plaatselijk en/of regionaal niveau door beïnvloeding van de lokale overheden en instellingen door deelname van (bestuurs-)leden in bijeenkomsten van bijvoorbeeld de participatieraden / WMO raden in Asten, Someren en Deurne, het mede bewerkstelligen van opname van gehandicapten in de reguliere clubs, enzovoorts. Individueel is er sprake van belangenbehartiging door op te treden als intermediair, de verwijsfunctie van KansPlus Asten-Someren-Deurne (ASD).

KansPlus heeft een andere functie in de belangenbehartiging gekregen dan 25 jaar geleden. Zo is het accent vooral komen te liggen op de vrijetijdsbesteding voor de mensen met een beperking, een uitbreiding van de doelgroep.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina’s met activiteiten, de maandagenda en de jaaragenda.