Home -> Contact -> Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Binnen KansPlus Asten-Someren-Deurne wordt gestreefd naar een open sfeer. Dit betekent onder andere dat in principe alle problemen bespreekbaar gemaakt moeten kunnen worden met de direct betrokken persoon of personen. Als dit niet gewenst is of niet tot een oplossing leidt, kan een bestuurslid, een betrokken werkgroeplid of de coördinator van de betrokken activiteit benaderd worden. Er kunnen echter goede redenen zijn waarom iemand een bepaald probleem niet bespreekbaar wil maken met één van bovengenoemde personen. Voor die gevallen is er een vertrouwenspersoon aangesteld waar alle leden en vrijwilligers van KansPlus Asten-Someren-Deurne terecht kunnen voor alle problemen / vragen / knelpunten enzovoorts. Deze vertrouwenspersoon zal aanhoren wat er aan de hand is en proberen bij te dragen aan een oplossing.

De vertrouwenspersoon van KansPlus Asten-Someren-Deurne is:

Henk Hoeben
Tel. 0493-491680
E-mail: h.hoeben5@chello.nl


Landelijke KansPlus

Daarnaast kunnen wij u verwijzen naar het Beleid vrijwilligers van de landelijke KansPlus klachtenregeling en klachtencoordinator.