Home -> Contact -> Bestuur -> Voorzitter

Voorzitter

Binnen het bestuur is Fons o.a. (mede) verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, het voorzitten van alle vergaderingen, de jaarvergadering, de website en de werkgroep "Toekomst KansPlus". Daarnaast heeft hij contacten met de gemeenten Asten Someren en Deurne, participeert in het regionale overleg VG-Platvorm, KansPlus Landelijk, vriendenkring en heeft regionaal overleg met KansPussen.